topborder
Kringgroep DWO Hardenberg
Slagenweg 2c
7798 CT Collendoorn (Lutten)

Sponsoren

  • e-Boekhouden.nl

Onderlinge wedstrijd kringgroep D.W.O. 2008

De goede sfeer binnen een vereniging.......
Op zaterdag 30 augustus 2008 moest het gaan gebeuren. de onderlinge wedstrijd tussen de leden van Dwo hardenberg barste in alle hevigheid los.

Onder het toeziend oog van dhr. E mulder als keurmeester en de wedstrijd leider dhr H v/d Weide werden de IPO 3 sporen uitgelopen door Cor Oosterhuis. Om 10 uur werd gestart met enkele veelbeelovende combinaties, hier ging het om jonge honden die tot dusver nog niet waren opgegaan voor het IPO 1 certificaat. Alle combinaties wisten zonder de nodige problematiek rond te komen op het door hun uitgetrapte spoor, hetgeen een positief resultaat op het onderdeel speuren op het komende examen niet in de weg mag staan.
Aansluitend volgden de IPO 3 honden. De vujf combinaties lieten goed en intensief speurwerk zien. Alle voorwerpen werden correct verwezen evenals het uitwerken van de hoeken sprak menig toeschouwer tot de verbeelding.

Na een welverdiende kop koffie met een heerlijk stuk rozijnenbrood werd het begin gemaakt met het onderdeel appel. Vol van enthousiasme stonden de toeschouwers uitbundig de deelnemers vanaf de kant aan te moedigen. Hoewel iedere deelnemer werd beoordeeld op zijn/haar eigen indiveueleel niveau was aan het eind e van dit specifieke onderdeel nog steeds niet duidelijk wie de uiteindelijke dag winnaar zou gaan worden .

Het meest spectaculaire onderdeel binnen de africhtingssport ging van start, het Manwerk! In het pak stond Hilko v Goor, die liet zien dat hij de vaardigheid bezit van het lezen van de honden en daardoor een mooi stuk manwerk kon laten zien, en dus een ieder ook slaagde voor dit onderdeel.

Na het laatste onderdeel kon de dhr E Mulder samen met dhr H v/d Weide een definitief oordeel uitspreken over de combinatie die naar hun mening de beste prestatie van de dag had neer gezet en hiervoor een aanmoedigingsprijs in ontvangst mocht nemen ...................
Niemand minder dan Ron ter Neuzen met zijn hond Tjeu v/d lentferthoeve werd onder luid applaus van de aanwezigden naar voren geroepen en mocht de felicitaties van de keurmeester evenals een geweldige beker in onvangst nemen.

Hilko